2 Introduktion - Att välja trä

2 Introduktion - Att välja trä

2 Introduktion - Att välja trä

Utbildning | 1 timme och 48 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Att välja trä är en gedigen utbildning som riktar sig till dig som arbetar inom träindustrin, på byggarbetsplats eller i byggmaterialhandel. Du får under utbildningen lära dig om de svenska träslagens egenskaper och användningsområden, om miljöaspekter och trä som förnyelsebart material samt om hållbart byggande och kvalitetssortering. Vidare berör utbildningen hur trä bör hanteras och förvaras för att undvika skador och vad du bör tänka på vid val av trä, målarfärg och förbandstyper.

Utbildningen är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med Byggmaterialhandlarna.

Har du frågor om denna utbildning, vänligen kontakta Johan Fröbel, Svenskt Trä: johan.frobel@svenskttra.se.

Innehåll

  • Våra svenska träslag
  • Utvecklingen av skogsindustrin
  • Trä som material - egenskaper och användningsområden
  • Trä och miljö - ett förnyelsebart material
  • Kvalitetssortering och klassificering
  • Metoder för hållbart byggande
  • Rådgivning vid målning
  • Att hantera och förvara trä
  • Att undvika skador
  • Förbandstyper

Delmoment

1. Introduktion till kursen Att välja träProva!

Johan Fröbel från Svenskt Trä och Ulf S. Gustafsson tidigare VD för Byggmaterialhandlarna presenterar kursen.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

2. Trä och miljöProva!

I delmomentet presenterar utbildare Tore Hansson sig själv och kursens innehåll, upplägg och bakgrund. Tore berättar om utvecklingen av skogsindustrin i Sverige, om olika träslag och om fördelarna med att välja trä.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

3. Trä som material - egenskaper del 1Prova!

I delmomentet berättar Tore om trä som material och dess variationsrika egenskaper.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

4. Trä som material - egenskaper del 2Prova!

I delmomentet går Tore igenom styrkan hos olika träslag och vad de kan användas till.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

5. Rätt virke på rätt plats del 1Prova!

I delmomentet går Tore igenom kvalitetssortering av trä.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

6. Rätt virke på rätt plats del 2Prova!

I delmomentet förklarar Tore hur trä klassificeras och ger exempel på användningsområden.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

7. Bygga hållbartProva!

I delmomentet går Tore igenom metoder för hållbart byggande.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

8. Träsortiment del 1Prova!

I delmomentet visar Tore vad som skiljer olika träprodukter åt.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

9. Träsortiment del 2Prova!

I delmomentet visar Tore olika paneler och lister samt förklarar egenskaper hos limträ.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

10. YtbehandlingProva!

I delmomentet delar Tore med sig av råd avseende målning.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

11. Hantering och lagringProva!

I delmomentet går Tore igenom hur virke bör hanteras och förvaras.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

12. FörbandstyperProva!

I det avslutande delmomentet går Tore igenom förbandstyper.

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

13. SlutprovProva!

I detta delmoment slutexamineras du för att avsluta kursen och berättigas diplom. Lycka till!

Utbildare: Tore Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna inklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 2 Introduktion - Att välja trä och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 2 Introduktion - Att välja trä måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
2 Introduktion - Att välja trä 315 1 0.0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt