Välkommen till

Svenskt Träs lärportal

Trä är ett av våra viktigaste byggmaterial och användningen ligger på en konstant hög nivå. Allt fler inser träets tekniska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Gemensamt för våra medlemmar är att trä utgör det dominerande produktområdet.

Svenskt Trä och Byggmaterialhandlarna erbjuder en webbutbildning som är indelad i elva utbildningsmoduler och ett avslutande prov och tar cirka 2 timmar att genomföra.

Webbutbildningen riktar sig mot följande målgrupper:
  • Nyanställda
  • Helganställda
  • Sommaranställda
  • Kunder
  • Förkurs till Certifierad Träexpertutbildning.

Webbutbildningen är baserad på Svenskt Träs skrifter Att välja trä, Hantera virket rätt, Lathunden, Hantera limträ rätt, Drift och underhåll av limträ och Limträ PocketGuide. Skrifterna kan vara bra att ha tillgång till under tiden som utbildningen genomförs.

Svenskt Trä och Byggmaterialhandlarna vill erbjuda sina medlemmar och deras anställda en ökad kompetens om materialet trä, vilket resulterar i en tryggare försäljning och en ökad konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter. Vi vill också att våra medlemmar ska uppvisa ett stort kunnande om trä,där kunden med trygghet kan köpa sina trävaror och få nödvändig information.
Till kursen - Att välja trä