Snickerimaskiner - hantering och säkerhet

1 hour and 8 minutes

Corresponds to ½ day of teacher-directed learning

Description

Svenskt Trä har gjort åtta filmer om hantering och säkerhet vid användare av snickerimaskiner.
För att hantera snickerimaskiner på ett säkert sätt är det viktigt att du har rätt kunskap och kompetens - hur maskinen fungerar samt att alla skydd, avskärmningar och nödstopp är intakta och att det är rätt maskin för uppgiften som ska utföras. Det är grundläggande att operatören har tillräckliga kunskaper för säker användning och att det genomförs en riskbedömning samt att det finns upprättade instruktioner för respektive maskin.
Det är även viktigt för arbetsgivare att känna till vilka regler som gäller.

Filmerna riktas främst mot följande målgrupper:
* Mindre och medelstora snickerier.
* Större företagen som arbetar med produktion av möbler och inredningar.
* Eftergymnasiala utbildningar där snickerimaskiner används.

Har du frågor om denna utbildning, vänligen kontakta, Svenskt Trä: bjorn.nordin@svenskttra.se.

Content

  • Bordsfräs
  • Bredbandsputs
  • Justersåg
  • Långhålsborr
  • Planhyvel
  • Rikthyvel
  • CNC
  • Trygghet och säkerhet på jobbet

Course modules

1. Trygghet och säkerhet på jobbet

För att hantera snickerimaskiner på ett säkert sätt är det viktigt att du har rätt kunskap och kompetens - hur maskinen fungerar samt att alla skydd, avskärmningar och nödstopp är intakta och att det är rätt maskin för uppgiften som ska utföras. Förutom maskinsäkerhet är det även viktigt att känna till de vanligaste riskerna inom träindustrin som buller, vibrationer, ergonomi, damm och kemiska risker.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

Educator: Samarbete
Duration: 5 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

2. Bordsfräs

Bordsfräsen har störst användningsområde av alla träbearbetningsmaskiner. Den kan användas till många olika arbetsuppgifter, till exempel fräsning av olika slags profiler i både raka och svängda arbetsstycken. Praktiskt taget samtliga typer av fräsningar kan utföras, om du använder de omfattande tillbehörsprogram som finns till maskinerna. Bordsfräsen används både i möbel- och snickeriindustrin.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

 

Educator: Samarbete
Duration: 10 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

3. Bredbandsputs

Bredbandsputsmaskinen är avsedd för putsning av plant material i större serier. Maskinen används både vid ytputsning och egalisering. Vid ytputsning putsas ett jämntjockt skikt bort från arbetsstyckets hela yta oberoende av om tjockleken varierar något. Vid egalisering putsas arbetsstycket jämntjockt på samma sätt som du hyvlar ett arbetsstycke jämntjockt i en planhyvel.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

 

Educator: Samarbete
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

4. Justersåg

Justersågen är i princip uppbyggd som en cirkelsåg, där materialet kan styras antingen efter ett ställbart sidoanslag eller via ett rörligt justerbordJustersågen är en mycket universell såg och tillhör grundmaskinutrustningen vid träbearbetning i små och medelstora snickerier.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

 

Educator: Samarbete
Duration: 13 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

5. Långhålsborr

Långhålsborren används främst för att borra avlånga tapphål för sammansättningar i möbler och inredningar.


Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

 

Educator: Samarbete
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

6. Planhyvel

En planhyvel används endast för tjocklekshyvling eller dimensionshyvling. Ett arbetsstycke som ska planhyvlas bör ha en riktad sida. Du vänder den riktade sidan nedåt, medan kuttern hyvlar virkets översida.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

 

Educator: Samarbete
Duration: 6 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

7. Rikthyvel

Rikthyveln används inom snickeriindustrin för att rikta virke. Detta innebär att hyvla en eller två närstående ytor så att de blir absolut plana och vanligtvis också i 90° vinkel mot varandra. Här hyvlar du bort kupighet, skevhet och andra defekter. Rikthyveln såsom den används i det lilla eller medelstora snickeriet matas ofta för hand. Om du hyvlar stora partier kan du utrusta maskinen med ett matarverk.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

 

Educator: Samarbete
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

8. CNC

CNC (Computer Numerical Control) är en metod att styra bearbetningsmaskiner med hjälp av en dator. En CNC-maskin har en mångsidig användbarhet och kan utföra de flesta operationer som görs i konventionella träbearbetsningsmaskiner som fräsning, borrning och sågning. Den kan även programmeras till att göra avancerade 3D-modeller och mallar. Det är en vanligt förekommande maskin i ett modernt snickeri.

Delmomentet tar upp de grundläggande kraven när det gäller information om skydd och säkerhet.
Varje företag kan utifrån sitt arbetsmiljöansvar upprätta lokala säkerhetsföreskrifter som ni måste ta del av.

Educator: Samarbete
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 8 minutes)

Additional material

If you want to access the additional material for this course, you need to sign in and have access to this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Education company

All prices shown include VAT.


Well done!

You have completed the Snickerimaskiner - hantering och säkerhet course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the Snickerimaskiner - hantering och säkerhet course, you first have to purchase it.

Back to the course
Snickerimaskiner - hantering och säkerhet 860 1 0.0
This course is free of charge – start here

Contact